Oplotenie kované z profilu uzamknutého 60 x 20

Oplotenie kované z profilu uzamknutého 60 x 20

Ošetrené žiarovým zinkovaním, aby predchádzalo korózií